VENTOS


Wybierz język / Choose language / Wählen Sie die Sprache

Polski Angielski Niemiecki
Ventos PL Ventos PL

Przykład pulpitu oraz raportu.

VENTOS ONLINE jest przeznaczony dla projektantów do obliczania wentylacji naturalnej. Program nadaje się głównie dla hal przemysłowych, w których w wyniku procesu technologicznego powstają duże zyski ciepła. Wytwarzany w hali przez źródło ciepła ciąg termiczny jest wówczas wystarczającym "motorem" wentylacji, której w znaczący sposób nie są w stanie zakłócić podmuchy wiatru.

Danymi wejściowymi dla programu są zyski ciepła oraz parametry otworów nawiewnych i wywiewnych, a także urządzeń wentylacyjnych w nich zamontowanych. Program oblicza wówczas maksymalną temperaturę pod dachem oraz ilości i prędkości powietrza przepływającego przez każdy otwór, a ponadto poziom wyrównania ciśnień w budynku. W programie uwzględniono możliwość udziału wentylacji mechanicznej oraz wpływ wiatru.

VENTOS ONLINE dysponuje trzema językami: polskim, angielskim i niemieckim i w każdym z tych języków może wygenerować raport ze wszystkimi danymi liczbowymi i schematycznym rysunkiem budynku. Możliwa jest obsługa programu np. w języku polskim, a następnie wydruk raportu dodatkowo w innym języku.

Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatny dostęp do programu VENTOS ONLINE w wersji professional kliknij tutaj

Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją postanowień licencji. Konto w VENTOS ONLINE zostanie aktywowane najpóźniej w drugim dniu roboczym.

LICENCJA DLA WERSJI PROFESSIONAL


  • Niniejsza licencja dotyczy programu VENTOS w wersji PROFESSIONAL.

  • Właścicielem programu jest firma VENTOSYSTEM Bohdan Kontrymowicz.

  • Program jest przeznaczony dla projektantów do obliczania wentylacji naturalnej hal przemysłowych, w tym budynków o dużych zyskach ciepła. Raport z obliczeń można załączać do własnych projektów, ale tylko w całości, bez żadnych zmian i cięć, w szczególności tych ukrywających pochodzenie programu.

  • Ta licencja upoważnia Użytkownika do legalnego korzystania z programu po rejestracji u właściciela i aktywowaniu przez niego konta. Program jest bezpłatny.

  • Danych do logowania do programu VENTOS nie można udostępniać osobom trzecim (niezarejestrowanym) bez wiedzy i zgody właściciela.

  • Obowiązują zastrzeżenia o odpowiedzialności prawnej. Treść tych zastrzeżeń jest widoczna na stronie głównej programu oraz na wydruku raportu z obliczeń.

  • Właściciel zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem programu w celu przekazania dodatkowych wskazówek oraz uzyskania uwag i opinii Użytkownika dla doskonalenia programu w następnych wersjach.

Wszystkie wzory w tym programie zostały użyte przy założeniu, że obiekt jest stabilny temperaturowo, czyli suma zysków ciepła w pomieszczeniu jest równa sumie strumieni cieplnych odprowadzanych przez wentylację. Z tego powodu program nie nadaje się do obliczania zjawisk dynamicznych jak np. wentylacji pożarowej albo awaryjnego wentylowania pomieszczenia zagrożonego wybuchem gazu.

Program ten nie zwalnia użytkownika z posiadania i stosowania wiedzy inżynierskiej oraz rozumienia zjawisk fizycznych występujących w wentylacji naturalnej budynków. Wyniki obliczeń programu będą zawsze odpowiednie do przyjętych kryteriów i wprowadzonych danych wejściowych, za co odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Nie możemy odpowiadać za założenia i dane projektowe / Wykluczenie odpowiedzialności prawnej:

Wszystkie dane, informacje oraz teoretyczne podstawy obliczeń użyte w naszym programie, zostały przez Ventosystem dokładnie przeanalizowane i sprawdzone. Tym nie mniej nie można całkowicie wykluczyć ewentualnych błędów. Mimo wnikliwego sprawdzenia nie możemy ponosić odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność wyników obliczeń powstałych na podstawie nieautoryzowanych przez nas danych wejściowych. W szczególności Ventosystem nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i konsekwencje, które powstaną w następstwie bezpośredniego lub pośredniego stosowania nieautoryzowanych przez nas obliczeń. Ventosystem nie ponosi też odpowiedzialności za bezkrytyczne stosowanie wyników dla zastosowań, które do tej pory nie zostały przebadane. Uwagi i postulowane korekty prosimy przesyłać na biuro@ventosystem.pl

PdfInstrukcja użytkowania
VENTOS ONLINE

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Umożliwiają wentylację naturalną, wspomaganą w razie potrzeby mechanicznie (do ok. 65.000 m3/h). Możliwe są do wykonania na żądaną wartość ochrony akustycznej.

Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

nowoczesne wywietrzaki przemysłowe Heatmover-S to bardzo wydajne urządzenia, w pełni zabezpieczające przed wnikaniem opadów mimo otwartego ciągu wentylacyjnego!

YouTube GooglePlus