Automatyka


Cechą wspólną instalacji wentylacyjnych jest konieczność dopasowywania ich pracy do pożądanych, najczęściej zmiennych parametrów. Prawie każda instalacja powinna dopasowywać swoją wydajność do temperatury zewnętrznej i najlepiej, żeby to się działo automatycznie. Również instalacje oddymiające muszą zapewniać automatyczne przejście do odpowiedniego scenariusza oddymiania.

W naszej działalności inżynierskiej planujemy algorytmy działania instalacji wentylacyjnych i oddymiających, projektujemy układy sterowania, w końcu możemy też dostarczać kompletne instalacje z szafami zasilająco sterującymi i uruchomieniem "pod klucz".

Automatyka

Szafka układu oddymiania z zaworem i butlami CO2. Szafka układu oddymiania z zaworem i butlami CO2.

Sercem układu automatyki wentylacji jest elektryczna szafa zasilająco-sterująca ze sterownikiem programowalnym do automatycznego otwierania/zamykania określonych nawiewów i wywiewów naturalnych oraz ewentualnie załączania/wyłączania wentylatorów mechanicznych. Wszystkie sygnały monitorujące i wyzwalające są przetwarzane właśnie tutaj. Sterownik pracuje pod kontrolą protokołu BACnet i ma możliwość współpracy z każdym stosowanym obecnie systemem nadzoru instalacyjnego (BMS). Adres IP umożliwia komunikację ze sterownikiem przez internet. Istnieje oczywiście możliwość przełączenia szafy na sterowanie ręczne, jeśli jakieś nadzwyczajne okoliczności tego wymagają.

Urządzenia nawiewne i wywiewne mogą być uruchamiane elektrycznie lub pneumatycznie. W przypadku pneumatyki sygnały elektryczne z szafy trafiają na elektrozawory wyspy pneumatyki. W przypadku zastosowania wywietrzaków certyfikowanych na klapy dymowe (PN-EN 12101-2) część elektrozaworów może mieć t.zw. priorytet pożarowy, t. j. przesterowanie zewnętrznym sygnałem z systemu alarmu pożarowego (SAP) powodujące otwarcie urządzeń oddymiania grawitacyjnego za pomocą sprężonego CO2 z butli.

System pneumatyczny, przez wiele osób niedoceniany, ma wiele zalet. Główne z nich to: krótki czas reakcji, niezawodność i bezpieczeństwo w środowisku zagrożonym wybuchem gazu.

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Umożliwiają wentylację naturalną, wspomaganą w razie potrzeby mechanicznie (do ok. 65.000 m3/h). Możliwe są do wykonania na żądaną wartość ochrony akustycznej.

Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

w halach przemysłowych, gdzie są duże zyski ciepła, "motorem" wentylacji naturalnej jest ciąg termiczny - będzie ona działać bez względu na prędkość i kierunek wiatru!

YouTube GooglePlus