Czerpnie powietrza Thunderbird


Żaluzje ruchome Thunderbird są przeznaczone do wentylacji naturalnej (wentylacji grawitacyjnej) w przemyśle. To nowoczesne urządzenia wentylacyjne do zabudowy w ścianach zewnętrznych hal i budynków. Zazwyczaj pełnią rolę czerpni powietrza nawiewanego dla systemów aeracji z wywiewem przez dach za pomocą przemysłowych wywietrzaków dachowych Heatmover-S, ale mogą też współpracować z mechanicznymi wentylatorami wywiewnymi.

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

W halach, gdzie nie ma możliwości montażu wywietrzaków w dachu, żaluzje ruchome Thunderbird mogą być montowane w ścianie pod dachem jako urządzenia wywiewne. Nadają się też znakomicie do wentylacji w świetlikach dachów szedowych.

Czerpnia powietrza Thunderbird zapewnia maksymalny przepływ powietrza przy najwyższej osiągalnej ochronie przed wnikaniem opadów do wnętrza. W celu dopasowania do warunków mikroklimatycznych żaluzja posiada możliwość zdalnego otwierania i zamykania.

Zbudowana jest ze sztywnej ramy i osadzonych w niej poziomych, zblokowanych ze sobą ruchomych lameli wykonanych z profilu aluminiowego ciągnionego. Istnieje wariant lameli z uszczelkami poprawiającymi szczelność całej żaluzji w stanie zamkniętym. Inna opcja to modele żaluzjowe izolowane akustycznie. Izolacja akustyczna zapewnia tłumienie 7 dB przy kącie otwarcia 45°.

Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

Żaluzje stałe VEX i SIGMA Żaluzje stałe VEX i SIGMA Żaluzje stałe VEX i SIGMA

Żaluzje stałe VEX i SIGMA służą do ochrony przed słońcem i deszczem; zabudowane pionowo chronią ście- nne czerpnie powietrza; zabudo- wane poziomo redukują nasłone- cznienie fasady

Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe

Klapy upustowe nadciśnieniowe za- bezpieczają pomieszczenia zagro- żone wybuchem. W przypadku wy- buchu uchylają się samoczynnie od wzrostu ciśnienia i zamykają pod własnym ciężarem.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

klapy nadciśnieniowe (przepony) to działające niezawodnie i genialne w swojej prostocie urządzenia montowane w ścianach pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

YouTube GooglePlus