ZOBOWIĄZANIE LICENCYJNE


Ja, niżej podpisany/podpisana

Imię* Firma*
Nazwisko* www
Telefon* E-mail*

- zobowiązuję się przestrzegać poniższą licencję programu VENTOS do obliczania wentylacji naturalnej.
- wyrażam zgodę na weryfikację danych osobowych przez właściciela programu VENTOS

* Dane obowiązkowe
Przesyłane dane adresowe są poufne - niechciana poczta i reklamy są absolutnie wykluczone.

LICENCJA DLA WERSJI PROFESSIONAL

  1. Niniejsza licencja dotyczy programu VENTOS w wersji PROFESIONAL.
  2. Właścicielem programu jest firma VENTOSYSTEM Bohdan Kontrymowicz
  3. Program jest przeznaczony dla projektantów do obliczania wentylacji naturalnej hal przemysłowych, w tym budynków o dużych zyskach ciepła. Raport z obliczeń można załączać do własnych projektów, ale tylko w całości, bez żadnych zmian i cięć, w szczególności tych ukrywających pochodzenie programu.
  4. Ta licencja upoważnia Użytkownika do legalnego korzystania z programu na jednym określonym komputerze po rejestracji u właściciela i otrzymaniu od niego klucza rejestracyjnego do uruchomienia programu. Program jest bezpłatny.
  5. Programu VENTOS w wersji PROFESIONAL nie można udostępniać osobom trzecim (niezarejestrowanym) bez wiedzy i zgody właściciela.
  6. Obowiązują zastrzeżenia o odpowiedzialności prawnej. Treść tych zastrzeżeń jest widoczna podczas uruchamiania programu oraz na wydruku raportu z obliczeń.
  7. Właściciel zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem programu w celu przekazania dodatkowych wskazówek oraz uzyskania uwag i opinii Użytkownika dla doskonalenia programu w następnych wersjach.

- - -

Wszystkie wzory w tym programie zostały użyte przy założeniu, że obiekt jest stabilny temperaturowo, czyli suma zysków ciepła w pomieszczeniu jest równa sumie strumieni cieplnych odprowadzanych przez wentylację. Z tego powodu program nie nadaje się do obliczania zjawisk dynamicznych jak n.p. wentylacji pożarowej albo awaryjnego wentylowania pomieszczenia zagrożonego wybuchem gazu.
Program ten nie zwalnia użytkownika z posiadania i stosowania wiedzy inżynierskiej oraz rozumienia zjawisk fizycznych występujących w wentylacji naturalnej budynków. Wyniki obliczeń programu będą zawsze odpowiednie do przyjętych kryteriów i wprowadzonych danych wejściowych, za co odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Program VENTOS wymaga na Twoim PC MS Net Framework 2.0 (lub nowsze, do pobrania bezpłatnie z sieci).

Kliknięcie na przycisk "WYŚLIJ" jest równoznaczne z akceptacją postanowień licencji.
Program VENTOS zostanie wysłany najpóźniej w drugim dniu roboczym na adres e-mail wpisany powyżej.

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Umożliwiają wentylację naturalną, wspomaganą w razie potrzeby mechanicznie (do ok. 65.000 m3/h). Możliwe są do wykonania na żądaną wartość ochrony akustycznej.

Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

w konstrukcji wentylatorów hybrydowych uwzględniono tłumienie akustyczne zarówno od źródeł hałasu z wnętrza hali, jak i od samego wentylatora osiowego?

YouTube GooglePlus