Normy dotyczące oddymiania


Norma europejska EN 12101 - polska norma zharmonizowana PN-EN 12101

Numer normy

Tytuł normy

Data dostępności jako europejskiej normy zharmonizowanej

Końcowa data okresu przejściowego1)

PN-EN 12101-1 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych

1.06.2006

1.09.20081)

PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych

1.06.2006

1.09.20061)

PN-EN 12101-3 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających

1.01.2004

1.04.20051)

EN 12101-4 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
Część 4: Wymagania techniczne dotyczące składowych systemów odprowadzania dymu i ciepła

Opublikowana jako projekt normy
1.10.2003

-

CN 12101-5 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
Część 5: Metody obliczeniowe systemów odprowadzania dymu i ciepła

Nie jest składnikiem normy zharmonizowanej. Jej stosowanie nie jest obligatoryjne
1.01.2005

-

PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń

1.04.2006

1.04.20071)

EN 12101-7 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
Część 7: Wymagania techniczne dotyczące przewodów oddymiających

1.04.2004

-

EN 12101-8 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
Część 8: Wymagania techniczne dotyczące klap pożarowych

1.05.2004

-

EN 12101-9 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
Część 9: Wymagania techniczne dotyczące sterowania systemami odprowadzania dymu i ciepła

1.12.2004

-

PN-EN 12101-10 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła;
Część 10: Zasilanie energią

1.10.2006

1.01.20091)

1) Od tej daty notyfikowane jednostki badawcze nie mogą wystawiać certyfikatów zgodności z aprobatami krajowymi, a wyłącznie certyfikaty zgodności z normą zharmonizowaną.

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Umożliwiają wentylację naturalną, wspomaganą w razie potrzeby mechanicznie (do ok. 65.000 m3/h). Możliwe są do wykonania na żądaną wartość ochrony akustycznej.

Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

wentylacja naturalna będzie zawsze tańsza od mechanicznej: w kosztach inwestycji najprawdopodobniej, a w eksploatacji na pewno!

YouTube GooglePlus