VENTOSYSTEM jest firmą inżyniersko-handlową


Naszym obszarem działania jest wentylacja obiektów kubaturowych, głównie hal przemysłowych, z których należy usunąć nadwyżki ciepła, albo po prostu je wentylować, a w razie pożaru oddymić.

Obliczeniami wentylacji naturalnej i mieszanej wspieramy inżyniersko projektantów, inwestorów i generalnych wykonawców. Współpracujący z nami projektanci mogą liczyć na nieodpłatne udostępnienie programu VENTOS do obliczania wentylacji w przemysłowych budynkach kubaturowych oraz na pełne wsparcie we wszelkich kwestiach technicznych.

Generalnym wykonawcom zapewniamy instruktaż i nadzór nad montażem w pierwszej fazie realizacji. Na życzenie są też możliwe realizacje kompleksowe z montażem, automatyką i uruchomieniem instalacji – wykonujemy je we współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami instalacyjnymi.

Działalność w wyżej opisanym zakresie prowadzimy od 2007 roku pod firmą VENTOSYSTEM Bohdan Kontrymowicz

W 2012 roku przyjęliśmy do wykonania i zakończyliśmy w I. kwartale 2013 roku pierwsze kontrakty kompleksowe, t.j. po współuczestniczeniu w procesie projektowym dostarczyliśmy urządzenia, wykonaliśmy ich montaż w ścianach i na dachu, poprowadziliśmy trasy kablowe względnie rurkowe do wysterowania urządzeń elektrycznie względnie pneumatycznie, uruchomiliśmy systemy w pełnej automatyce.

W związku z rozszerzeniem zakresu działalności o wykonawstwo (wyłącznie według własnych lub konsultowanych z nami projektów) zmieniliśmy formę prawną firmy.

Od 2013 roku działamy pod firmą VENTOSYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Umożliwiają wentylację naturalną, wspomaganą w razie potrzeby mechanicznie (do ok. 65.000 m3/h). Możliwe są do wykonania na żądaną wartość ochrony akustycznej.

Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

w konstrukcji wentylatorów hybrydowych uwzględniono tłumienie akustyczne zarówno od źródeł hałasu z wnętrza hali, jak i od samego wentylatora osiowego?

YouTube GooglePlus