Wentylacja hybrydowa


To odpowiedź na bezdyskusyjną potrzebę oszczędzania energii oraz wymóg ochrony środowiska, w tym ochrony akustycznej. Wszędzie tam, gdzie naturalna cyrkulacja powietrza nie wystarcza, lepsza będzie wentylacja hybrydowa niż mechaniczna, która jest energochłonna i permanentna.

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Umożliwiają wentylację naturalną, wspomaganą w razie potrzeby mechanicznie (do ok. 65.000 m3/h). Możliwe są do wykonania na żądaną wartość ochrony akustycznej.

Koncepcja ta wykorzystuje wentylatory dachowe typoszeregu VentoHybrid. Pozwala ona na połączenie dwóch rodzajów cyrkulacji powietrza – naturalnej i mechanicznej. Nie łączą się one równolegle, tylko zgodnie z potrzebą chwili nawzajem się zastępują. W układach wielowentylatorowych postulat nie łączenia ich (uzasadniony inżyniersko i prawnie) musi zapewnić automatyka.

Preferowanymi obszarami zastosowań tego rozwiązania w przemyśle są obiekty, w których występują zyski cieplne od technologii, ale niska lub średnia wysokość budynku nie gwarantuje (szczególnie w lecie) wytworzenia wystarczającego ciągu termicznego do wentylacji naturalnej. Przykładami takich obiektów są:

  • sprężarkownie powietrza lub innych gazów technicznych,
  • przepompownie,
  • trafostacje
  • hale produkcyjne
Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe

Klapy upustowe nadciśnieniowe za- bezpieczają pomieszczenia zagro- żone wybuchem. W przypadku wy- buchu uchylają się samoczynnie od wzrostu ciśnienia i zamykają pod własnym ciężarem.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

wentylatory hybrydowe dachowe nadają się świetnie do wentylacji średnich i dużych hal przemysłowych, w których naturalny ciąg termiczny może być niewystarczająco stabilny?

YouTube GooglePlus