Wentylacja naturalna


Przewietrzanie kubaturowych obiektów przemysłowych poprzez wentylację naturalną, albo inaczej grawitacyjną, czyli bez użycia urządzeń mechanicznych zużywających energię elektryczną, jest najtańszą metodą odprowadzania nadwyżek ciepła powstających w procesie technologicznym. W lecie to ciepło jest zbyteczne, a magazynowanie na zimę, jeśli czasami technicznie możliwe, to zawsze nieopłacalne.

Wentylacja naturalna Wentylacja naturalna Wentylacja naturalna Wentylacja naturalna Wentylacja naturalna

Wentylacja naturalna (grawitacyjna) to najprostszy i najtańszy sposób wentylacji hal przemysłowych. Od- powiednio sterowana gwarantuje stałe warunki temperaturowe w ha- lach o dużym obciążeniu cieplnym

Powyższe przesłanki doprowadziły do rozwoju urządzeń, które wykorzystuje wentylacja naturalna. Są to czerpnie ścienne i wywietrzaki, czyli wentylatory dachowe. Miarą ich jakości jest zdolność do ochrony przed wnikaniem opadów atmosferycznych mimo otwartego ciągu wentylacyjnego oraz możliwie najmniejszy opór dynamiczny przepływu powietrza. Oba te parametry są wzajemnie przeciwstawne, a każda konstrukcja czerpni czy wywietrzaka stanowi między nimi jakiś kompromis.

Do obliczeń cyrkulacji grawitacyjnej w przemyśle stworzyliśmy własny program VENTOS. Udostępniamy go na licencji freeware w innym miejscu tego serwisu.

Liderem w tej dziedzinie jeśli chodzi o obiekty przemysłowe jest firma Robertson korzystająca twórczo z ponad pięćdziesięcioletnich doświadczeń w tym zakresie.

Autoryzacja serwisu.pdfpdf
Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe

Klapy upustowe nadciśnieniowe za- bezpieczają pomieszczenia zagro- żone wybuchem. W przypadku wy- buchu uchylają się samoczynnie od wzrostu ciśnienia i zamykają pod własnym ciężarem.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

wentylacja naturalna to jedyne sensowne rozwiązanie dla hal przemysłowych, z których trzeba odprowadzić nadwyżki ciepła uwalnianego w procesie technologicznym?

YouTube GooglePlus