Wentylatory dachowe hybrydowe


Wentylatory dachowe typoszeregu VentoHybrid są przeznaczone do zastosowań przemysłowych, głównie w obiektach, gdzie występują zyski ciepła ale niska lub średnia wysokość budynku nie gwarantuje (szczególnie w lecie) wytworzenia wystarczającego ciągu termicznego do wentylacji naturalnej, albo w których konieczność intensywnej cyrkulacji mechanicznej pojawia się periodycznie lub sporadycznie, a w pozostałym czasie wystarcza grawitacyjna.

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Umożliwiają wentylację naturalną, wspomaganą w razie potrzeby mechanicznie (do ok. 65.000 m3/h). Możliwe są do wykonania na żądaną wartość ochrony akustycznej.

Przykładami takich obiektów są:

  • sprężarkownie powietrza lub innych gazów technicznych,
  • przepompownie,
  • trafostacje,
  • hale produkcyjne

Wentylatory dachowe VentoHybrid, dzięki którym możliwa jest wentylacja hybrydowa, posiadają tłumiki akustyczne i chronią otoczenie przed hałasem z wewnątrz hali, a także od urządzenia osiowego, jeśli pracuje. Standardowa tłumienność wynosi (zależnie od typu) ok 20 dB, ale może też być dopasowana do konkretnych potrzeb.

Typoszereg urządzeń VentoHybrid obejmuje 4 wielkości:

  • VH-630/750 - do 15.000 m³/h
  • VH-800/1000 - do 25.000 m³/h
  • VH-1000/1200 - do 40.000 m³/h
  • VH-1250/1500 - do 65.000 m³/h
Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe

Klapy upustowe nadciśnieniowe za- bezpieczają pomieszczenia zagro- żone wybuchem. W przypadku wy- buchu uchylają się samoczynnie od wzrostu ciśnienia i zamykają pod własnym ciężarem.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

projektując wentylację mechaniczną trzeba zadbać, żeby nie była głośna - dobra wentylacja to taka, która nie jest uciążliwa akustycznie!

YouTube GooglePlus