Wywietrzak Heatmover


Wywietrzaki liniowe Heatmover są przeznaczone do usuwania nadwyżek ciepła poprzez wentylację naturalną w przemysłowych budynkach kubaturowych - elektrowniach, hutach szkła i metali, walcowniach itp. obiektach. Ciepło jest odprowadzane wraz z powietrzem wywiewanym poprzez otwory dachowe zabezpieczone przed wnikaniem opadów atmosferycznych wywietrzakami liniowymi.

Wywietrzak Heatmover Wywietrzak Heatmover Wywietrzak Heatmover Wywietrzak Heatmover Wywietrzak Heatmover

Klasyczne wywietrzaki przemysłowe Heatmover są niskie, tanie i łatwo z nich tworzyć wywietrzaki liniowe.

Nazwa "wywietrzaki liniowe" utarła się zwyczajowo dobrze obrazując możliwość zabudowy jednego długiego otworu w dachu modułami wywietrzaków tworzącymi "linię". Poszczególne moduły mogą być oczywiście ustawiane nad mniejszymi otworami.
Wywietrzak Heatmover składa się z konstrukcji rynien odprowadzających wodę deszczową na powierzchnię dachu, płyt blaszanych ukierunkowujących przepływ powietrza i z klapy regulacyjnej.

Główne cechy to:

  • znakomita charakterystyka zabezpieczenia przed wnikaniem opadów deszczu
  • wspaniałe właściwości aerodynamiczne
  • znakomite właściwości materiałowe
  • wielorakie możliwości zastosowań:
  • w dachach płaskich, spadzistych i szedowych

Ulepszoną wersją tego wywietrzaka jest Heatmover-S

Wywietrzak HM, HM-S, Vulcan II i Vulcan St. Pdf
Instrukcja i warunki Montażu
Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S Heatmover-S

Wywietrzaki Heatmover-S są najbardziej wydajne w tej klasie urządzeń na rynku (cvo = 0,735).

Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne Czerpnie ścienne

Czerpnie ścienne żaluzjowe Thunderbird występują też w wersji izolowanej akustycznie (7 dB przy 45° otwarcia bez dodatkowych tłumików).

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3

Ich rola polega na ochronie otoczenia przed hałasem generowanym na hali przemysłowej. Mogą być zaprojektowane na każdą wymaganą wartość tłumienia dźwięku.

Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe Klapy nadciśnieniowe

Klapy upustowe nadciśnieniowe za- bezpieczają pomieszczenia zagro- żone wybuchem. W przypadku wy- buchu uchylają się samoczynnie od wzrostu ciśnienia i zamykają pod własnym ciężarem.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Tel. +48 691 27-27-72

wentylacja naturalna to jedyne sensowne rozwiązanie dla hal przemysłowych, z których trzeba odprowadzić nadwyżki ciepła uwalnianego w procesie technologicznym?

YouTube GooglePlus